Friday, March 9, 2007

คันShimano BACK BONE Series


คันShimano BACK BONE Series
คัน Stand Up เหมาะสำหรับตกปลาข้างเรือ ทรอลิ่ง หรือตกปลาใหญ่
มีให้เลือก 2 ขนาด คือ 5'.7" และ 6'.0" ฟุต

* ไกด์ Smoke
* ปลายโรลเลอร์
* แบลงค์ E-Glass ผสม
* Wt: 30 lb
* ราคา xxxx บาท